مقاله مدل سايبرنتيکي درد و فرايندهاي حسي وابسته به حالت در شاخ خلفي نخاع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله مدل سايبرنتيکي درد و فرايندهاي حسي وابسته به حالت در شاخ خلفي نخاع :

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات:11

نویسنده(ها):

سیامک حقی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمد فیروزآبادی – دانشگاه تربیت مدرس
سیروس مؤمن زاده – دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

درد حسی ناخوشایند است که به منظور اعلام وضعیتی مغایر با حالت طبیعی بدن، توسط مغز درک می گردد. پروسهشکل گیری درد از نرونهای حسی اولیه شروع، و به نرونهای سیستم عصبی مرکزی که اولین بخش آن در شاخ خلفی نخاع است ختممی شود. با آنکه درد گریبانگیر گروه بسیاری از بیماران مثل معلولین و سرطان یها است اما هنوز روشی پایدار و قطعی برای کنترل آن دردسترس نیست. برای دستیابی به روشهای قابل اطمینان درمانی، شناسایی مکانیسمهای حاکم بر فرایند درد در سیستم عصبی ومدلسازی آن ضروری است. تاکنون مدلی که قادر به بیان مدهای عملکردی نرونهای شاخ خلفی نخاع، نقش حافظه و اثر تعدیلی حواسدیگر در گذر از این مدها باشد ارائه نشده است. در این مقاله به کمک اسلوب شناسی بایفورکیشن و استخراج دینامیک حاکم بر سیستمانتقال اطلاعات درد از طریق انجام آزمایشات کلینیکی، یک مدل سایبرنتیکی ارائه می گردد که قادر به بیان مدهای عملکردی نرونهایشاخ خلفی نخاع ( نرمال، حساس شده و فرونشانده شده)، نقش حافظه، اثر ورودیهای حسی دیگر، اثر ورودیهای نزولی از سطوح فوقانیسیستم عصبی باشد.

لینک کمکی