مقاله سنتز، شناسايي و ساختار بلوري ترکيب انتقال پروتون شامل پيپيرازينيم و بنزن – 5،4،2،1 – تتراکربوکسيلات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله سنتز، شناسايي و ساختار بلوري ترکيب انتقال پروتون شامل پيپيرازينيم و بنزن – 5،4،2،1 – تتراکربوکسيلات :

تعداد صفحات:7

چکیده:

ترکیب انتقال پروتون (pipzH2)(btcH از واکنش پیپیرازین pipz با بنزن- 5،4،2،1 – تتراکربوکسیلیک اسید btcH4 با نسبت مولی 1:1 به دست آمده است. شناسایی ترکیب انتقال پروتون با استفاده از روشهای طیف سنجی IR و پراش پرتو X تک بلور انجام شد. این ترکیب در سیستم بلوری تری کلینیک و گروه فضایی P 1 با یک مولکول در سلول واحد تبلور یافته و پارامترهای سلول واحد آن عبارت اند از : (فرمول در متن اصلی مقاله) مقدار R نهایی برای ترکیب برابر 0/0401 به ازای 3219 بازتاب است. در این ترکیب وجود پیوندهای هیدروژنی قوی و ضعیف از نوع N-H···O،O-H···O و C-H···O موجب ایجاد یک سیستم ابر مولکولی خودمجموعه ساز شده است.

لینک کمکی