مقاله بررسي تاثير بي‌نظمي زمين‌هاي سنگي بر تغييرشکل‌ها و تنش‌هاي اطراف مقطع و پوشش تونل ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي تاثير بي‌نظمي زمين‌هاي سنگي بر تغييرشکل‌ها و تنش‌هاي اطراف مقطع و پوشش تونل ها :

تعداد صفحات:7

چکیده:

تجربه نشان می دهد که وجود نواحی سست، سیستم های درزه ای و سطوح لغزشی در زمین های سنگی تأثیر زیادی بر تغییرشکل های اطراف مقطع و توزیع تنش ها در پوشش بتن پاشیده ( شاتکریت ) تونل دارد . شل شدگی و جداشدگی توده سنگی در اثر تغییرشکل های سقف ممکن است ابعاد فزاینده ای به خود گرفته ، موجب ریزش سقف گردیده و در موارد بحرانی حتی به سوراخ شدن سقف منجرشود . دراین مطالعه، شعاع تأثیر این قبیل نواحی با استفاده از یک مدل اجــزاء محدود سه بعدی تعیین گردیده است . آنگاه نشان داده شده که ضخامت این نواحی تأثیر قابل ملاحظه ای بر گسترش تغییرشکل ها نداشته، به عبارت دیگر وضعیت از لحاظ سختی تغییر نمی کند .

لینک کمکی