مقاله طيف سنجي فلوئورسان نفت خام با روش فلوئورسان ليزر – القائيده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله طيف سنجي فلوئورسان نفت خام با روش فلوئورسان ليزر – القائيده :

سال انتشار: 1386

تعداد صفحات:5

چکیده:

در این مقاله طیف فلوئورسان نفت خام به کمک روش فلوئورسان لیزر – القاییده (LIF) را به دست آوردهایم . وابستگی شدت فلوئورسانی خطوط طیفی نفت خام به غلظت های گوناگون نمونه را اندازهگـیری کردیم . از تولوئن برای رقیق سازی نفت خام و ساختن محلولهایی با غلظتهای متفاوت، استفاده شدهاست

لینک کمکی