مقاله اثرات کودهاي سبز و آلي بر خصوصيات خاک و عملکرد سيب زميني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثرات کودهاي سبز و آلي بر خصوصيات خاک و عملکرد سيب زميني :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

احمدرضا محمدزاده – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

حاصلخیزی خاک را می توان به صورت توانایی آن در عرضه عناصر ضروری رشد گیاهان تعریف نمود . عوامل متعددی در حاصلخیزی خاک تأثیر دارند اما در این میان نقش مواد آلی بارزتر از بقیه به نظر می رسد چرا که مواد آلی خاک و ثبات آن تأثیر بسیار زیادی در بهبود خصوصیات بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاک دارد و به عنوان منبعی از انرژی و عناصر غذایی برای اکوسیستم خاک مهم می باشدبقایای مواد کربن دار نظیر کمپوست، کودهای بیولوژیکی، کودهای دامی و گونه های گیاهی به عنوان کودهای سبز در صورتی که به مقدار کافی مصرف شوند می توانند مقدار مواد آلی خاک را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهند که این افزایش در دراز مدت اثرات مفیدی بر خصوصیات خاک و افزایش حاصلخیزی خاک بر جای خواهد گذاشتکاربرد کودهای سبز باعث تمرکز عناصر غذایی در سطح خاک شده و قابلیت فراهمی آنها را برای محصول بعدی افزایش می دهد . افزودن ازت به خاک، ازدیاد فعالیتهای زیستی و بالاخره نگهداری و قابل جذب نگه داشتن عناصر ضروری خاک از دیگر فواید استفاده از کودهای سبز می باشد با توجه به جذب بسیار زیاد ازت توسط سیب زمینی برای محصول عمده بازارپسند و با توجه به اینکه عملکرد سیب زمینی هم از مقادیر کم و هم از مقادیر زیاد ازت خاک آسیب می بیند مدیریت ازت در خاک و نگهداری ازت قابل استفاده برای سیب زمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که این مهم از اهداف استفاده از کودهای سبز می باشد استفاده از کود سبز در کشت سیب زمینی باعث بهبود خصوصیات فیزیکی همچون درصد نفوذ آب، خاک ورزی، ظرفیت نگهداری آب و تهویه می شودکمپوست و کود حیوانی نیز از دیگر منابع مواد آلی در خاک می باشند . کودهای حیوانی از جمله بهترین مواد الی است که حاوی مقادیر زیادی عناصر N ، P ، K می باشد . گزارش شده که در یک دوره 5 ساله استفاده از 22 تن در هکتار کمپوست و 45 تن در هکتار کود دامی باعث افزایش معی دار ماده آلی خاک و بهبود شرایط کیفی خاک گردیده استهمچنین آزمایش ایرانی پور و نگارستان (1377) نشان داد که
بازمانده های آلی و از جمله کود کمپوست می تواند در رفع کمبود عناصر آهن و روی مؤثر بوده و افزایش عملکرد محصولات زراعی را باعث شود یزدانی (1379) نشان داد که مصرف 30 تن در هکتار کود حیوانی عملکرد سیب زمینی را 30 درصد افزایش داد

لینک کمکی