مقاله اثر تنش خشکي بر خصوصيات کمي و کيفي ارقام کلزا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر تنش خشکي بر خصوصيات کمي و کيفي ارقام کلزا :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

محسن رشدی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
احسان خادم عرب باغی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر ارقام کلزا آزمایشی در سال زراعی 85-1384 در مزرعه تحقیقاتی، ایستگا ه تحقیقات کشاورزی دکتر نخجوانی ارومیه اجرا گردید . تحقیق به صورت طرح کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید . آبیاری به عنوان فاکتور اصلی شامل سه سطح آبیاری بر اساس 50، 100 و 150 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A و رقم به عنوان فاکتور فرعی شامل چهار رقم اکاپی، اپرا، طلایه و لیکورد در نظر گرفته شدند . تنش خشکی اثر معنی داری بر محتوای آب نسبی برگ، مقدار کلروفیل برگ، ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، طول خورجین، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و دانه، درصد روغن و عملکرد روغن داشت . بین ارقام از لحاظ تمام صفات مورد بررسی به جز مقدار کلروفیل برگ اختلاف معنی دار مشاهده شد. بیشترین عملکرد دانه و روغن در شرایط آبیاری پس از 50 میلیمتر تبخیر به دست آمد . رقم لیکورد با داشتن بالاترین عملکرد دانه و روغن در شرایط مختلف اعم از آبیاری نرمال و تنش خشکی مناسب ترین رقم شناسایی شد.

لینک کمکی