مقاله بررسي مقاومت به خوردگي پوششهاي نانواکسيدسريم به روش سل ژل بر روي آلياژ آلومينيوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي مقاومت به خوردگي پوششهاي نانواکسيدسريم به روش سل ژل بر روي آلياژ آلومينيوم :

تعداد صفحات:7

چکیده:

پوششهای اکسید سریم، در دو دهه اخیر بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است، این پوششها باعث افزایش مقاومت به خوردگی آلیاژ های مختلف از جمله آلیاژ های آلومینیوم می شوند و به دلیل اینکه این پوشش ها ، دوستدار محیط زیست هستند، جایگزین بسیار مناسب برای پوششهای کروماته سمی می باشند. ما در این مقاله پوشش اکسید سری را به روش سل ژل بر روی آلیاژ آلومینیوم تشکیل دادیم از مزایای روش سل ژل نسبت به سایر روشها، خصول بسیار زیاد پوشش، یکنواختی بالا،چسبندگی بسیا رمناسب و همچنین متارکم بود ن پوشش می باشد . سپس میکروساختار و خواص فازی آن را با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEM و آنالیز EDAX مورد بررسی قرار می دهیم و برای بررسی مقاومت به خوردگی پوشش های تشکیل شده، ازنمودارهای پلاریزاسیون دینامیکی استفاده کردیم.

لینک کمکی