مقاله اثرات مصرف گوگرد و کمپوست بر عملکرد گندم آبي و ميزان عناصر غذائي خاک در منطقه شهرکرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثرات مصرف گوگرد و کمپوست بر عملکرد گندم آبي و ميزان عناصر غذائي خاک در منطقه شهرکرد :

تعداد صفحات:2

چکیده:

امروزه از کودها به عنوان ابزاری برای نیل به حداکثر تولید در واحد سطح استفاده می شود، منتهی این کود بایستی بتواند علاوه بر افزایش تولید، کیفیت محصولات کشاورزی را ارتقا داده و ضمن آلوده نکردن محیط زیست، تجمع مواد آلاینده در اندامهای مصرفی محصولات زراعی را به حداقل مقدار ممکن تنزل دهد . کمپوست، حاصل فرآیندی بیولوژیکی و هوازی بر مواد آلی مانند زباله های شهری و روستایی، بقایای شاخه و برگ گیاهان و ضایعات کشت و صنعت ها می باشد که قادر است علاوه برافزایش غلظت عناصر غذایی خاک، اصلاح نسبت کربن به ازت (C/N) خاک را تأمین نماید . کمپوست در کلیه محصولات کشاورزی اعم از سبزی ها، صیفی ها، درختان مثمر و غیر مثمر و گلکاری با اطمینان کامل قابل مصرف است . البته ترکیبات کمپوست به عواملی از قبیل نوع زباله یا مواد آلی اولیه، مکان تهیه کمپوست و مدت زمان فرآیند تبدیل بستگی دارد . زارعی وتاتارو (3) در مقاله ای تحت عنوان " استفاده از کمپوست زباله های شهری در کشاورزی " به اثرات مثبت مواد آلی در خاک و تبدیل زباله های شهری به کود الی از طریق کمپوست اشاره کرده اند .
تاتارو (1) نحوه تولید کمپوست از زباله های شهری و روستایی و کاربرد آن در کشاورزی را مورد بررسی قرار داده و فرایند هوازی کمپوست، کیفیت کمپوست حاصل از زباله های شهری و کود ازته را بر روی میزان عملکرد ذرت و گندم مورد بررسی قرار داد .. در این تحقیق چهار سطح کمپوست شامل صفر، 40 ، 20 و 60 تن در هکتار و سه سطح ازت شامل صفر، 45 و 90 کیلوگرم ازت خالص در هکتار مورد بررسی قرار گرفت و بهترین تیمار برای ذرت مصرف 60 تن کمپوست در هکتار با اختلاف عملکرد 8/11 تن نسبت به تیمار شاهد و در موردگندم بهترین تیمار مصرف 40 تن کمپوست به همراه 45 کیلوگرم ازت خالص درهکتار بدست آمده است . توسلی (2) اکسیداسیون گوگرد درخاک را مورد بررسی قرار داد وبه نقش گوگرد از نظر تغذیه ای و اثرات جنبی آن از طریق تغییر موضعی p H خاک بر محلولیت عناصر غذایی بخصوص عناصر میکرو نظیر آهن، روی و منگنز و افزایش قابلیت جذب آنها برای گیاه پرداخت

لینک کمکی