مقاله بررسي جابجايي ‌ها در تونل انتقال آب سد شفارود و پيشنهاد سيستم نگهداري مناسب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي جابجايي ‌ها در تونل انتقال آب سد شفارود و پيشنهاد سيستم نگهداري مناسب :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

علیرضا رضازاده خامنه – کارشناس ارشد استخراج معدن
عزالدین بخت آور – دانشجوی دکتری استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزاد مسرور – مهندس استخراج معدن و کارمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

برای دسترسی به اهداف اصلی در این مقاله، نخست با بررسی نتایج حاصل از برداشت های صحرایی سه دسته درزه در محدوده تونل انتقال آب سد شفا رود واقع در شمال ایران مشخص گردید . سپس با توجه به داده های مربوط به درزه ها و نتایج حاصل از آزمایشات مکانیک سنگی، توده سنگ های موجود بر اساس رده بندی های RMR و Q به ترتیب متوسط و سست تا متوسط ارزیابی شدند . در مرحله بعد تحلیل اصلی با نرم افزار UDEC انجام شد که نتایج مربوط به آن بیانگر لزوم نصب سیستم نگهداری مناسب بود . در نهایت بر اساس نتایج حاصل از رده بندی های تجربی و نرم افزار مذکور سیستم نگهداری ترکیبی شاتکریت و پیچ سنگ به عنوان سیستم ایمن و کارا انتخاب شد .

لینک کمکی