مقاله کاربرد يک روش نوين براي محاسبه تابع پتانسيل کشندي به منظور استفاده از مدل هاي عددي پيش بيني کشند و جريان هاي کشندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله کاربرد يک روش نوين براي محاسبه تابع پتانسيل کشندي به منظور استفاده از مدل هاي عددي پيش بيني کشند و جريان هاي کشندي :

تعداد صفحات:5

چکیده:

روش های مختلفی برای پیش بینی های کشندی در محیط های اقیانوسی معرفی شده اند. از جمله معمول ترین روش ها برای این مطالعات مدل های آماری، روش های نجومی و مدل های عددی می باشند. امروزه در سراسر دنیا به طور عمده از مدل های عددی با دقت های قابل قبول و بالایی برای پیش بینی کشند و جریانات کشندی استفاده می گردد. در این مطالعه یک روش نوین و دقیق برای محاسبه نابع پتانسیل کشندی از روی ملاحظات مدارهای گردشی ماه و زمین درمنظومه شمسی، به منظور استفاده کستقیم در مدل های عددی معرفی می گردد. با استفاده از این روش تمامی مولفه های کشندی از قبیل مولفه های کوتاه مدت و بلند مدت برای هر منطقه دریای، به روش تحلیلی محاسبه و استخراج شده و نوسانات کشندی و جریا ن های ناشی از کشند نیز پیش بینی می گردند.

لینک کمکی