مقاله بررسي خصوصيات ژئوتکنيکي ساختگاه سد بهشت آباد با توجه به آبگذري آن به روش تحليل عددي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي خصوصيات ژئوتکنيکي ساختگاه سد بهشت آباد با توجه به آبگذري آن به روش تحليل عددي :

تعداد صفحات:7

چکیده:

در این مقالهسعی شده که وضعیت آبگذری از پی و تکیه گاه های ساختگاه شیخ محمود به روش تحلیل عددی و به کمک نرم افزار UDEC 4.0 نیز برآورد شود تا نتیجه قطعی تری نسبت به وضعیت نشت و تعیین عمق پرده تزریق حاصل آید . به همین منظور پارامترهای مهندسی توده سنگ مورد نیاز نرم افزار , برای ساختگاه شیخ محمود از روش های مختلف محاسبه شده و در نهایت سعی شده تا بر اساس داده های زمین شناسی منطقه و خصوصاً توجه به گسل ها و دسته درزه های موجود، مدل ساختاری سد و پی آن در نرم افزار ساخته شده و سپس با اعمال شرایط مرزی از جمله فشارهای مختلف آب در پشت سد، میزان آبگذری از پی ساختگاه مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد . به این ترتیب به کمک داده های حاصل از تحلیل عددی ضمن برآورد میزاننشت از زیر پی سد , عمق مناسب پرده تزریق برآورد می شود .

لینک کمکی