مقاله کوانتش اول ميدان اسپين دوسوم در مختصات آمبيان در فضا – زمان دوسيتر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله کوانتش اول ميدان اسپين دوسوم در مختصات آمبيان در فضا – زمان دوسيتر :

فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات:5

چکیده:

فضای دوسیته، جواب های معادله کیهان شناسی اینشتین است که می توان آن را به عنوان یـک هـذلولیوار چهـار بعـدی در یـک فـضای مینکوفسکی پنج بعدی در نظر گرفت . برای پیدا کردن لاگرانژین گروه ابر تقارن در فضای دوسیتر ، نیاز بـه کـوانتش میـدانها بـا اسـ پینهای مختلف داریم، که برای اولین بار در این مقاله کوانتش میدان اسپین دوسوم در فضای آمبیان در فضا – زمان دوسیتر انجام می گیرد

لینک کمکی