مقاله ارزيابي اثر افزايش باگاس و فيلترکيک بعنوان کود آلي بر کيفيت و کميت محصول نيشکر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله ارزيابي اثر افزايش باگاس و فيلترکيک بعنوان کود آلي بر کيفيت و کميت محصول نيشکر :

سال انتشار: 1386

تعداد صفحات:2

چکیده:

در مناطق گرم و خشک ایران مواد آلی خاک در اکثر قسمتها کمتر از 0/5 درصد است . حال آنکه اکثر متخصصان معتقدند که حد قابل قبول مقدار مواد آلی خاک در حدود 2 درصد است بقایای آلی از جمله فیلترکیک و باگاس حاصل از کارخانه شکر از منابع بسیار عظیم جهت تأمین مواد غذایی و کربن جهت کمک به حاصلخیزی خاک و افزایش محصول می باشد

لینک کمکی