مقاله کيهان شناسي شامه اي با ماده در توده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله کيهان شناسي شامه اي با ماده در توده :

تعداد صفحات:5

چکیده:

در این مقاله مدل جهان شامه ای در کیهان شناسی را انتخاب شده است که در آن هفت بعد اضافه در نظر گرفته می شود و از این هفت بعـد، شـش بعـد بـسیار کوچک یعنی در حد طول پلانک و یک بعد در مقیاس میلیمتر فرض می شوند . سپس مدلی را با حضور ماده اضافی در توده در نظر گرفته و معادلات اینشتین در این مدل حل شده است . به دلیل امکان تبادل انرژی بین شامه و توده، تابش سراب به وجود می آید که می تواند توصیفی برای انرژی تاریک باشـد . همچنـین در جمله شتاب، عبارتی اضافی پدیدار می شود که شتاب کیهانی را به تبادل انرژی بین شامه و توده مربوط می سازد

لینک کمکی