مقاله بررسي روش حفاري، تحکيم و ريزشهاي رخ داده در تونل تحت فشار فوقاني دومسد ونيروگاه گتوند عليا با نگرشي ويژه به نتايج ابزار دقيق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي روش حفاري، تحکيم و ريزشهاي رخ داده در تونل تحت فشار فوقاني دومسد ونيروگاه گتوند عليا با نگرشي ويژه به نتايج ابزار دقيق :

تعداد صفحات:7

چکیده:

سد و نیروگاه گتوند علیا در استان خوزستان، 30 کیلومتری شمال غ ربی شهرستان شوشتر و 12 کیلومتری شهر ستان گتوند واقع گردیده است . یکی از قسمت های این سد، احداث تونل های آب بـر بوده که شامل تونل های آبرسان، انشعاب ها، تونل های تحت فشار فوقانی، اس – شفت ها و تونـل – های تحت فشار تحتانی می باشد . تونل تحت فشار دوم بدلیل قرارگیری در مسیر گسل و در نتیجه
وقوع ریزشهایی حین حفاری و انجام عملیات خاص تحکیم از اهمیت خاصی برخوردار مـی باشـد . لذا در این مقاله ابتدا روش حفاری این تونل که به دو صورت استفاده از دستگاه حفار کلـه گـاوی
( روش مکانیکی ) و حفاری و آتشباری ( روش اتریشی ) می باشد، مورد بررسی قرار گرفته و سـپس ریزشهای رخ داده و عل ل آنها تحلیل گردد ه است . در این تونل عامـل هـای وجـود گـسل و سـطوحSlickenside علاوه بر تشدید اضافه حفاری در حین حفاری تونل، پس از اتمـام عملیـات حفـاری وتحکیم باعث ترک شاتکریت و در نتیجه تحمیل یکسری تحکیمات الحاقی گردیده است . کـه در ایـن تحقیق موارد فوق و همچنین نت ایج ابزار دقیق ( پین همگرایی سنج و اکستنسومتر ) قبـل و بعـداز نصب تحکیمات الحاقی در تونل مذکور مورد بررسی قرار گرفته است

لینک کمکی