مقاله بهبود خواص مکانيکي ورق PVC با استفاده از نانو ذرات کربنات کلسيم اصلاح شده با تيتانات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بهبود خواص مکانيکي ورق PVC با استفاده از نانو ذرات کربنات کلسيم اصلاح شده با تيتانات :

تعداد صفحات:3

چکیده:

ضربه پذیری و استحکام کششی از خواص مکانیکی بسیار مهم پلیمرها میباشد . مخلوط کردن ترکیبات پلیمری بـا لاستیکها و کوپلیمرها بطور گسترده ای بررسی شده است، در صورتیکه تعدادی از آنها اسـتحکام کشـشی، مـدول، فرایند مواد و پایداری حرارتی را کاهش میدهند . افزودن پرکننده های معدنی، قیمـت محـصول نهـایی و پایـداری حرارتی را بهبود بخشیده ولی استحکام کششی و ضربه پذیری را کاهش میدهند . براین اسـاس اغلـب از نـانو ذرات اصلاح شده با کامپوزیتهای پلیمری استفاده میشود که بیشتر در م ورد پلیمرهای ترموست و ترموپلاستیک منجمله، اپوکسی ها، پلی آمیدها، پلی پروپیلن و پلی استر بکار می رود . از آنجاییکه PVC به عنوان یکی از پر مصرف ترین پلیمرها در عایقهای الکتریکـی، قالبهـای پلاسـتیکی و مـصالح ساختمانی محسوب میشود و نسبتا توجه کمتری به ترکیبات پلی و ینیل کلراید شـده، در ایـن مقالـه از نـانو ذرات کربنات کلسیم اصلاح شده با تیتانات به منظور بهبود خواص مکانیکی استفاده شده است

لینک کمکی