مقاله بررسي طرح تزريق فواره‌اي براي ساخت ديوار آب‌بند در رسوبات آبرفتي پي سد نيان – بندرعباس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي طرح تزريق فواره‌اي براي ساخت ديوار آب‌بند در رسوبات آبرفتي پي سد نيان – بندرعباس :

تعداد صفحات:10

چکیده:

با توجه به وضعیت ساختار پی سد نیان واقع در بندرعباس که مشتمل بر رسوبات آبرفتی با آژند ضعیف همراه با قلوه سنگ ها و تخته سنگ های با ابعاد بزرگ می باشد، استفاده از روش تزریق فواره ای را برای ساخت دیوار آب بند سد مذکور الزامی ساخت . برای بررسی پارامترهای اجرایی تزریق و نیز تعیین فواصل بین گمانه های تزریقی، چند مرحله تزریق فواره ای آزمایشی انجام گرفت . در این مقاله به شرح دو مرحله تزریق فواره ای آزمایشی پرداخته شده است . مرحله اول تزریق آزمایشی، شامل بررسی امکان سنجی استفاده از تزریق با فشار فواره ای برای ساخت دیوار آب بند و تعیین پارامترهای اولیه تزریق با فشار بالا می باشد . با بررسی نتایج تزریق آزمایشی مرحله اول، مرحله دوم تزریق فواره ای آزمایشی نیز اجرا شد . در نهایت بر اساس نتایج دو مرحله تزریق آزمایشی، طرح تزریق اصلی ساخت دیوار آب بند پی سد نیان ارائه شده است

لینک کمکی