مقاله گزارشي از فعاليت هاي کميته علمي 38 امين المپياد جهاني فيزيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله گزارشي از فعاليت هاي کميته علمي 38 امين المپياد جهاني فيزيک :

تعداد صفحات:2

چکیده:

38 امین المپیاد جهانی فیزیک در تیر ماه امسال در اصفهان برگزار شد . 327 دانش آموز از 69 کشور جهـان در این مسابقه شرکت کردند . این واقعه هم برای کشور هم برای جامعه فیزیک ایران واقعه ای منحصر بـه فـرد و کم نظیر بود . به دلیل اندازه و پیچدگی در اجرا ، این واقعه برای مـدیریت کـشور تجربـه ای جدیـد محـسوب میشد . همچنین موفقیت نسبی این واقعه در بخش علمی مدیون همکاری صمیمانه، حرفه ای و طولانی مـدت جامعه فیزیک ایران بود . در این گفتار سعی میشود ضمن مقدمه ای برا ی آشنایی با تاریخچه و نحوه برگزاری این المپیادها، گزارشی از مراحل آماده سازی سوالها، برگزاری جلسات رسمی و امتحانـات و تـصحیح اوراق امتحانی ارائه شود .
در بخش نظری آنها با حل سه سوال به رقابت با یکدگر پرداختند، (1 بدسـت آوردن مشخـصات یـک سـتاره دوتایی با کمک داده های شدت سنجی و طیف سنجی، (2 طراحی یک شتاب سنج سـاده الکتـرو مکـانیکی که بتواند کیسه هوا را در تصادفات به موقغ فعال کند، (3 و بدست آوردن بعضی از مشخصه هـای یـک سـیاه چاله مانند افق رویداد و ظرفیت حرارتی بر حسب جرم آن با استفاده از محاسبات ابعادی . و همچنـین زمـانی که طول میکشد تا این سیاهچاله به دلیل تابش هاوکینگ کاملا تبخیر شود . در امتحان تجربی از دانش آموزان خواسته شده بود تا انرژی گاف و ضخامت نانومتری یک لایه نیمه رسانا را با روش اپتیکی بدست آورند .

لینک کمکی