مقاله بهينه سازي توزيع ضخامت لايه هاي نازک ناتومتري روي سيگمنت هاي کروي با استفاده از شبيه سازي مونت کارلو و مقايسه آن با نتايج تجربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بهينه سازي توزيع ضخامت لايه هاي نازک ناتومتري روي سيگمنت هاي کروي با استفاده از شبيه سازي مونت کارلو و مقايسه آن با نتايج تجربي :

تعداد صفحات:6

چکیده:

بازده انباشت فیلم های نازک بر روی بستره های شیشه ای یک سیگمنت کروی به کمک شبیه سازی رایانه ای و روش مونت کارلو مورد مطالعه قرار گرفته است. انباشت لایه های نازک با عواملی چون آهنگ تبخیر، دمای بستره ها و شرایط هندسی حاکم بر سیستم لایه نشانی بشدت تغییر می کند. در این کار ابتدا فرایند انباشت این لایه ها شبیه سازی شده، تویع ضخامت محاسبخ شده با نتایج تجربی مقایسه گردیدهو سرانجام با طراحی حفاظ مناسب ، یکنواختی ضخامت حاصل شده است.

لینک کمکی