مقاله بهينه سازي توليد نانولولههاي کربني با روش تخليه قوس الکتريکي در محيط مايع با استفاده ازروش آماري تاگوچي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بهينه سازي توليد نانولولههاي کربني با روش تخليه قوس الکتريکي در محيط مايع با استفاده ازروش آماري تاگوچي :

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

راضیه جباری سرشت – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی نانوبیوتک
محسن جهانشاهی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی نانوبیوتک
جهانبخش رئوف – دانشگاه مازندران، گروه علوم پایه، دانشکده شیمی، آزمایشگاه تحقیقات

چکیده:

نانولولههایکربنی فرم جدیدی از عنصر کربن هستند، که از ورقههای گرافیتی لوله شده درون سیلندرهای متحدالمرکز با قطر نانومتری و طول میکرومتری تشکیل شدهاند . که در سال 1991 کشف شدهاند . روش تخلیهقوسالکتریکی در محیط مایع برای سنتز انواع ساختارهای نانوکربنی از جمله نانوپیازهایکربنی، نانوشاخهایکربنی و نانولولههایکربنی استفاده شده است . این تکنیک روشی با هزینه
کم ونیاز به تجهیزات گرانقیمت ندارند . در این تحقیق، این روش برای ساخت نانولولهها استفاده شده و سپس روش فعلوانفعال اسیدی برای مرحله خالصسازی استفاده شده است . برای بهبود سنتز، چهار فاکتور ( ولتاژ،جریان،کاتالیست وپلاسما ) که بیشترین تاثیر روی سنتز دارند در چهار سطح به نرمافزار تاگوچی (Taguchi) معرفی شدهاند .

لینک کمکی