مقاله بهينه سازي قطر نانو سيم هاي اکسيد روي با استفاده از مدل آماري آزمايش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بهينه سازي قطر نانو سيم هاي اکسيد روي با استفاده از مدل آماري آزمايش :

تعداد صفحات:10

چکیده:

در این تحقیق امکان بهینه سازی پارامتر قطر نانوسیم های اکسید روی با استفاده از روش مدل آماری آزمایش، بررسی شده است. ابتدا با مدل فاکتوریل جزییو روش شناسی رویه سطح، تاثیر 6 پارامتر رشد بر روی متوسط قطر نانوسیم های اکسیدروی، بررسی شده اند . سپس با استفاده از مدل فاکتوریل جزیی با تفکیک پذیری 3، پارامترهای «زمان سنتز ، ضخامت کاتالیست و دمای سنتز» بعنوان پارامترهای کلیدی تاثیر گذار بر قطر نانوسیم ها شناخته شدند. سپس با به کار گیری مدل BBD، رویه پاسخ سیستم بصورت تابعی از پارامترهای کلیدی بدست آمد.

لینک کمکی