مقاله بررسي نتايج مدلسازي پديده سقوط سنگ با روش توده‌اي – کلوخه‌اي RocFall و روش المان مجزاي 2D PFC، مطالعه موردي :  ديواره مشرف به نيروگاه گتوند عليا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي نتايج مدلسازي پديده سقوط سنگ با روش توده‌اي – کلوخه‌اي RocFall و روش المان مجزاي 2D PFC، مطالعه موردي :  ديواره مشرف به نيروگاه گتوند عليا :

تعداد صفحات:7

چکیده:

از جمله اهداف اساسی پیشبینی و مدل کردن پدیده سقوط سنگ در مناطق مستعد و در دیوارههای پرشیب، تشخیص پتانسیل خطر و پیش بینی تدابیر لازم برای آن میباشد . در این راستا دو روش توده ای – کلوخه ای RocFall و روش المان مجزای PFC برای شبیهسازی مسیرهای بلوکهای جداشده در طول شیبها استفاده میشود . روشهای محاسبه انرژی ناشی از سنگ در حال سقوط، جهش، چرخش و لغزش در مدل کردن این دو روش متفاوت است . مدل کردن با کمک روش تودهای – کلوخهای RocFall بر مبنای تحلیل آماری صورت میگیرد و نرم افزار از قدرت بالایی در این مورد برخوردار است اما تأثیر شکل و نحوه خردایش توده سنگ بر اثر برخورد و ضربه با سطوح دیواره در نظر گرفته نمیشود . در حالی که در روش المان مجزایPFC ، نرمافزار شبیه سازی فرایندهای فیزیکی حین حرکت توده سنگ را به خوبی اجرا می کند . دراین تحقیق با توجه به مقایسه کمی و کیفی این دو روش، دیواره مشرف به نیروگاه گتوند علیا به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردید . به کارگیری هردو روش نشان داد که در صورت جدایش و سقوط سنگ از ترازهای مختلف وارد شدن خسارت به تاسیسات نیروگاه اجتناب ناپذیر خواهد بود لذا بایستی تدابیر پیشگیرانه مناسب در این خصوص اندیشیده شود .

لینک کمکی