مقاله ارزيابي تناسب اراضي و تعيين پتانسيل توليدگندم در اراضي پاياب سد آيدوغموش ميانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي تناسب اراضي و تعيين پتانسيل توليدگندم در اراضي پاياب سد آيدوغموش ميانه :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: 2

نویسنده(ها):

اصغر فرج نیا – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
سیدعلیرضا سیدجلالی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

یکی از راههای افزایش تولید در واحد سطح و یا به عبارت دیگر استفاده بهینه از اراضی، شناسائی ظرفیت تولید هر زمین و انتخاب کاربری متناسب با ظرفیت تولید آن است برای دستیابی به این هدف تعیین پتانسیل تولید و ارزیابی تناسب اراضی راهکار مناسبی است . گندم از محصولات استراتژیک کشور است و خودکفائی در تامین نیاز کشور از اولویت های بخش کشاورزی است . این محصول با محدوده وسیعی از شرایط اقلیمی و خاک سازگار است و در برابر تنش های محیطی، گیاهی مقاوم و سرسخت می باشد ).4) لذا استفاده از این محصول در تناوب زراعی می تواند بهروند اصلاح اراضی منطقه کمک نماید . تخمین پتانسیل تابشی – گرمایی با استفاده از مدل فائو امکان تعیین تولید خالص بیوماس با استفاده از اطلاعات مربوط به اقلیم و گیاه را فراهم می کند . تولید پیش بینی شده از تاثیر محدودیت های خاک، آب و مدیریت بر پتانسیل تولید حاصل می شود .

لینک کمکی