مقاله اثر تنش شوري بر ترکيب بيوشيميايي برگ در دو رقم ذرت دانه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر تنش شوري بر ترکيب بيوشيميايي برگ در دو رقم ذرت دانه اي :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش شوری بر ترکیب بیو شیمیایی برگ دو رقم ذرت (سینگل کراس 504 و تری وی کراس 647 ) در یک آزمایش مزرعه ای به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر به مرحله اجرا درآمد. ترکیبات سطوح رقم (دو سطح: ارقام سینگل کراس 504 و تری وی کراس 647 ) و شوری چهار سطح (شاهد، 4، 6 و 8 دسی زیمنس بر متر) که حاصل ترکیب دو نمک کلرید سدیم و کلرید کلسیم به نسبت 1:5 بود به صورت تصادفی داخل کرت ها قرار گرفتند. گیاهان درکرتهایی که با بلوک های سیمانی ساخته شده بود رشد کردند و در انتهای دوره رشد مقادیر یونهای سدیم، کلر، کلسیم، پتاسیم، منیزیم، نیتروژن، پرولین، قند و مقدار کلروفیل در آنها با برداشت برگ های پرچم اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تیمار شوری بطور معنی داری باعث کاهش یو نهای نیتروژن و پتاسیم و میزان کلروفیل پیر وکلروفیل جوان در اندامهای هوایی گردید ولی در مقابل میزان یونهای سدیم ، کلسیم، کلر، منیزیم، پرولین و قند بطور معنی داری افزایش یافت. در این تحقیق محقق شد که افزایش عناصر سدیم و کلر ، موجب مسمومیت یونی بویژه در سطوح بالای شوری می شود.

لینک کمکی