مقاله ارزيابي توانتوليد خاک با استفاده از تکنيک سنجش از دور ( مطالعه موردي حوزه آبخيزکن )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله ارزيابي توانتوليد خاک با استفاده از تکنيک سنجش از دور ( مطالعه موردي حوزه آبخيزکن ) :

تعداد صفحات:3

چکیده:

امروزه با توجه به دستیابی بشر به تکنولوژی پیشرفته استخراج داده های مورد نیاز از تصاویر ماهواره ای می توان اقدام به استفاده از داده های سنجش از دور برای تعیین توان تولید خاک نمود . زیرا سنجش از دور دارای قابلیت های زیاد برای بررسی و تجزیه و تحلیل تولیدات گیاهی در مقیاس منطقه ای استافزون براین استفاده از فن آوری سنجش از دور می تواند موجب کاهش هزینه ها و زمان مورد نیاز برای جمع آوری اطلاعات و آمار گردد استفاده از شاخص های پوشش گیاهی ) ) Vegetation indices ، پایه و اساس انجام مطالعات ارزیابی پوشش گیاهی بوده است

لینک کمکی