مقاله بررسي‌هاي منحنيهاي همگرايي – همجواري متاثر از حفر مرحله اي (تونل اصلي تالون آزادراه تهران شمال)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي‌هاي منحنيهاي همگرايي – همجواري متاثر از حفر مرحله اي (تونل اصلي تالون آزادراه تهران شمال) :

تعداد صفحات:7

چکیده:

با توجه به پیچیدگیهای موجود در تحلیل و طراحی تونلها استفاده از روشهای کلی ساده شده به منظور بررسی اندرکنش توده و سازه، در تخمین پوشش مورد نیاز , ضروری به نظر می رسد . روش همگرایی – همجواری یکی از ابزارهای معتبر در این مورد محسوب می گردد . این روش با به تصویر کشیدن طبیعت سه بعدی تنش و کرنش فضای اطراف سینه کار حفاری تونل، درک ساده از پیچیدگیهای آن قسمت از تونل در حال پیشروی را ارائه می دهد . اساس این روش منحنیهایی است که تغییرات هر کدام بازگو کننده شرایط تنش و کرنش دیواره تونل و حائل در فواصل مختلف از سینه کار حفاری می باشند . منحنی عکس العمل زمین، پروفیل تغییر شکل طولی تونل، منحنی مشخصه نگهداری، منحنیهای مورد بررسی در این روش می باشند . در این تحقیق شرایط هندسی پیچیده در یک حفاری چند مرحلهای، در شبیه سازی دوبعدی و سه بعدی مورد بررسی قرار می گیرد و براساس آن روند تغییرات هر منحنی در حفاری چند مرحله ای بسط داده می شود . به طور کلی مکانیزم حاکم بر تغییرات هر منحنی را می توان کاهش فشار محبوس، بازپخش تنش در اطراف فضای حفاری و در نهایت ایجاد جابجایی در حفر هرمرحله دانست

لینک کمکی