مقاله اثر تنش شوري بر رشد و تبادلات گازي گياه چغندر قند (Beta vulgaris L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر تنش شوري بر رشد و تبادلات گازي گياه چغندر قند (Beta vulgaris L.) :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

علیرضا دادخواه – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
قربانعلی رسام – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
سید هاشم مقتدر – دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این تحقیق به منظور مطالعه تاثیر تنش شوری بر فاکتور هایی چون میزان تجمع ماده خشک، فتوسنتز، هدایت روزنه ای، تنفس، مقدار کلروفیل در واحد سطح برگ و غلظت یون های سدیم و پتاسیم در گیاه چغندر قند (واریته های مادیسون و P29-7233 )انجام شد. آزمایش در اتاقک رشد تحت شرایط کنترل شده (درجه حرارت روزانه 1±26 و شبانه 1±16 درجه سانتیگراد و شدت نور 350 میکرو مول فوتون بر م تر مربع در ثانیه ) انجام گرفت . بذور گیاه چغندر قند در محیط ور می کولیت کاشته شدند و گیاهچه ها پس از سبز شدن ، به گلدان های با قطر دهانه 20 سانتی متر و عمق 40 سانتی متر پر شده از شن منتقل گردیدند. گیاهان پس از استقرار (در مرحله ی 2 برگی ) به مدت 16 هفته تحت 4 سطح شوری شامل شاهد (صفر)، 100، 200 و 300 میلی مولار مخلوط نمک های کلرو ر سدیم و کلرو ر کلسیم با نسبت مولی 5 به یک قرار گرفتند (نمک ها به محلول غذایی هوگلند اضافه شدند). تنش شوری سطح برگ و میزان ماده خشک را در گیاه به شدت کاهش داد . افزایش غلظت شوری همچنین میزان فتوسنتز و هدایت روزنه ای برگها را به طور معنی داری کاهش داد . افزایش غلظت شوری موجب گردید میزان تنفس برگها و مقدار کلروفیل در واحد سطح برگ افزایش یابد. با افزایش شوری همچنین میزان یون سدیم در برگ ها بطور معنی داری افزایش پیدا کرد، در مقابل مقدار یون پتاسیم کاهش نشان داد.

لینک کمکی