مقاله محاسبه خواص ساختاري، الکتروني و اپتيکي ?–Al2O3 با استفاده از اصول اوليه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله محاسبه خواص ساختاري، الکتروني و اپتيکي ?–Al2O3 با استفاده از اصول اوليه :

سال انتشار: 1386

تعداد صفحات:5

چکیده:

خواص ساختاری، الکترونی و اپتیکی –Al2O3 با استفاده از اصول اولیه و در چارچوب نظریه تابعی چگالی مورد بررسی و محاسبه قـرار گرفـت . خـواص سـاختاری، مدول حجمی، نوارهای انرژی و چگالی حالات الکترونی برای این ترکیب محاسبه شده است . نتایج محاسبات ب رای خواص اپتیکی نشان مـی دهـد کـه ایـن مـاده دارای ضریب شکستی برابر 1/8 و انرژی پلاسمون 24/5 eV می باشد

لینک کمکی