مقاله تاثير زمان آسياب بر دماي تشکيل فاز فريت منگنز بس ريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تاثير زمان آسياب بر دماي تشکيل فاز فريت منگنز بس ريز :

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

صفورا دانش فزون – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان، گروه پژوهشی نانو فیزیک مرکز پژوهشی دانش و

چکیده:

پودرهای نانومتری فریت منگنز با فرمول شیمیایی MnFe2O4 به روش مکانو شیمیایی تهیه شد. بدین منظور نخست مواد خامدر یک آسیاب پر انرژی در قضاها و زمان های گوناگون آسیاب کاری و پس از آن در دماها و فضاهای مختلف پخت داده شد تا فاز فریت منگنز به طو رکامل تشکیل گردد. بدین ترتیب شرایط بهینه برای دستیابی به یک ترکیب تک فاز مشخص گردید. دمای کورینمونه های تک فاز اندازه گیری شد، منحنی پسماند مغناطیسی نمونه ها رسم و مغناطش اشباعی و نیروی وادارندگی آنها محاسبه گردید. همچنین اندازه ذرات با استفاده از فرمول شرر به دست آمد.

لینک کمکی