مقاله بکارگيري مجموعه‌هاي فازي در انديس قابليت حفاري توده سنگ براي انتخاب روش تونلزني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بکارگيري مجموعه‌هاي فازي در انديس قابليت حفاري توده سنگ براي انتخاب روش تونلزني :

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

جعفر خادمی حمیدی – دانشجوی دوره دکتری استخراج معدن ; دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کورش شهریار – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن اکبرپورشیرازی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احمد ترکمنی قطب – کارشناس ارشد استخراج معدن

چکیده:

سازگاری روش تونلزنی انتخابی با سهولت حفر توده سنگ نقش مهمی در موفقیت یک پروژه تونلزنی داراست . یکی از روشهای انتخاب تکنیک تونلزنی، روش جدید امتیازدهی قابلیت حفاریتوده سنگ ) ) RME است . علیرغم استفاده گسترده از چنین سیستمهای ردهبندی تودهسنگ، عدم – قطعیت پارامترهای ورودی و وجود مرزهای دقیق بین کلاسهای مجاور، استفاده عملی از آنها را با مشکل مواجه ساخته است . تئوری مجموعه فازی یکی از ابزارهای ممکن برای غلبه بر چنین عدم – قطعیتهاست . این مقاله به تشریح بکارگیری تئوری مجموعه فازی در روش اندیس RME با استفاده از الگوریتم ممدانی میپردازد . به منظور ارزیابی قابلیت اطمینان مدل فازی ارائه شده، دادههای ژئوتکنیکی لازم از سه پروژه تونل انتقال آب نوسود، قمرود ( قطعات 3 ، (4 و کرج – تهران
جمع آوری و در مدل موجود بکار گرفته شد . نتایج حاصل از این تحقیق درستی انتخاب ماشین تونلزنی سپر تلسکوپی برای هر سه پروژه را تأیید میکند

لینک کمکی