مقاله تاثيرات نانو ذرات Airosil200 بر روي مشخصات مارشال آسفالت توپکا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تاثيرات نانو ذرات Airosil200 بر روي مشخصات مارشال آسفالت توپکا :

تعداد صفحات:25

چکیده:

در این مقاله تاثیرات افزودن نانو ذرات Airosil200 به مصالح سنگی، بر روی مشخصات مارشال نمونه های آسفالتی لایه توپکا (ماکزیمم بعد از مصالح 0/5 اینچ) مورد آزمایش قرار گرفته است. بیشترین تاثیر افزودن نانو ذرات Airosil200 ، بر روی مقاومت نمونه ها بوده و بر روی سایر پارامترها تاثیر خفیفیداشته است. مقاومت نمونه های محتوی 0/157 درصدنانو ذرات ، 14/4 درصد بیشتر از مقاومت نمونه های فاقد نانو ذرات بوده است. درحالتکلی نمونه های محتوی 0/157 درصد نانو ذرات، ازلحاظ مشخصات مارشال ، بهترین رفتار را ارائه نمودند. ساخت تمامی نمونه ها در درصد قیر بهینه (5/7 درصد) صورت پذیرفت.

لینک کمکی