مقاله پيش بيني احتمال شکست دايره‌اي در شيب‌هاي خاکي و سنگي با استفاده از شبکه‌هاي عصبي پايه‌اي شعاعي (RBF)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پيش بيني احتمال شکست دايره‌اي در شيب‌هاي خاکي و سنگي با استفاده از شبکه‌هاي عصبي پايه‌اي شعاعي (RBF) :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

حمید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید کریمی نسب – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین نظام آبادی پور – استادیار بخش مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کر

چکیده:

یکی از انواع شکست ها که در شیب های خاکی و سنگی اتفاق می افتد شکست دایره ای است . این شکست در توده سنگ های شدیداً درزه داری اتفاق می افتد که اندازه بلوکهای آن کوچک بوده و یا
سنگ آن بسیار ضعیف و هوازده می باشد . برای بررسی پایداری معمولاً از روشهای مختلف تحلیلی و عددی و ابزار بندی استفاده می شود . در این مقاله از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) در جهت پیش بینی ضریب اطمینان پایداری شیب هایی که احتمال شکست دایره ای در آنها (RBF)وجود دارد استفاده شده است . شبکه مورد استفاده از نوع شبکه های تابع پایه ای شعاعی می باشد . داده های استفاده شده برای آموزش و تست شامل 46 مورد بررسی شده در نقاط مختلف دنیا می باشد . نتایجی که از این مدل سازی بدست آمده با نتایج واقعی مقایسه شده است و جذر میانگین مربعات خطای آن (RMSE) حدود 0/39 بدست آمده است که نشان می دهد نتایج بدست آمده انطباق خوبی با واقعیت دارند . همچنین تحلیل حساسیتی که بر روی آب زیرزمینی صورت پذیرفت، نشان داد که در شیب های گسیخته شده مورد بررسی عاملی بسیار تاثیر گذار بوده است

لینک کمکی