مقاله اثر تنش کم آبي بر روي شاخص هاي تحمل به خشکي کنجد در منطقه مغان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر تنش کم آبي بر روي شاخص هاي تحمل به خشکي کنجد در منطقه مغان :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تنش کم آبی بر روی روی شاخص های مقاومت به خشکی 27 ژنوتیپ کنجد، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور ژنوتیپ (ارقام کرج 1، یکتا، اولتان، مغان 17 ، ناز تک شاخه، ناز چند شاخه، برازجان 2، برازجان 5، داراب 14 ، ورامین 37 ، ورامین 237 ، ورامین 2822 ، زودرس IS، هندی، چینی، یلو وایت، 5089 ، پاناما، RT – 54 ،J – 1 ،TKG – 21 ،TF-3 ،DO-1 ، هندی 9، هندی 12 ، هندی 14 ، لاین در حال معرفی جیرفت ) و تیمارهای آبیاری (دور آبیاری کامل وآبیاری تا شروع مرحله گلدهی ) با سه تکرار در سال زراعی 85-1384 در منطقه مغان، انجام گرفت. نتایج نشان داد که ژنوتیپ های ورامین 2822 و پاناما (از نظر شاخص TOL ) و ژنوتیپ هندی 12 (از نظرشاخص MP)در شرایط تنش خشکی از ثبات عملکرد بالاتری در بین ژنوتیپ های موجود برخورداربودند. بر اساس شاخص SSI ژنوتیپ های ورامین 237 ، ناز چند شاخه، ناز تک شاخه، اولتان، هندی 12، J-1، پاناما و لاین در حال معرفی جیرفت جزو ژنوتیپ های نیمه مقاوم، ژنوتیپ های کرج 1، یکتا، مغان 17 ، چینی، یلووایت، RT-54، هندی 9، برازجان 2، برازجان 5، داراب 14 ، 5089، DO-1 ، هندی 14 ، ورامین 37 ، ورامین 2822 ، هندی، TKG- 21 ،TF-3 جزو ژنوتیپ های نیمه حساس و ژنوتیپ زودرس IS جزو ژنوتیپ های حساس به شمار می روند. بر اساس شاخص STI ژنوتیپ ورامین 2822 جزو ارقام نیمه مقاوم قرار گرفت.

لینک کمکی