مقاله ساخت نانو سيم نيکل با روش رسوب دهي الکتروشيميايي درون قالب اکسيد آلومينيوم آندي (AAO)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله ساخت نانو سيم نيکل با روش رسوب دهي الکتروشيميايي درون قالب اکسيد آلومينيوم آندي (AAO) :

تعداد صفحات:6

چکیده:

یکی از روشهای ساخت آرایه های نانوسیم استفاده از رسوب دهی الکتروشیمیایی است.در این مقاله ساخت نانوسیم نیکل با روشفوق با موفقیت انجام شده است. در این کار نیکل درون سوراخ خای قالب آلومینای متخلخل آندی که دارای اندازه های نانومتری هستند رسوب دادهشد. الکترورسوب دهی با جریان مستقیم (DC) انجام شد.. خصوصیت های ساختاری این نمونه ها با استفاده از پراش پرتو ایکس مشخص گردید. مورفولوژی و قطر سوراخ های اجاد شده با میکروسکوپ روبشی الکترونی مورد بررسی قرار گرفت.

لینک کمکی