مقاله پيش بيني خرد شدگي در معادن روباز؛ يک مدل فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله پيش بيني خرد شدگي در معادن روباز؛ يک مدل فازي :

تعداد صفحات:7

چکیده:

در مهندسی انفجار خردشدگی یک مسئله کاربردی است که به نوع استفاده از سنگ بستگی دارد . در معادن روباز میزان خردشدگی تاثیر زیادی را بر هزینه های واحد فرآیندهای پایین دست، از جمله بارگیری، باربری و سنگ شکنی دارد . از اینرو پیش بینی خردشدگی و انتخاب الگوی انفجار بر اساس آن به کاهش هزینه های ذکر شده منجر خواهد شد . پارامترهای موثر بر خردشدگی (مشخصات سنگ، ویژگی های ماده منفجره و الگوی انفجار ) اغلب دقیق نبوده و همچون سایر زمینه های مرتبط با سنگ، همواره درجه ای از عدم قطعیت در آن دیده می شود . بطوریکه کوشش های گذشته برای پیش بینی آن معمولا به ساده سازی مسئله و حذف این عدم قطعیت منجر شده است . در این پژوهش سعی شده است تا با پذیرش ابهام موجود در مسئله، با ایجاد یک مدل فازی با پارامترهای ورودی شامل : بارسنگ، نسبت فاصله داری بر بار سنگ، نسبت طول چال بر بار سنگ، نسبت طول گل گذاری بر بارسنگ، تعداد ردیف، خرج ویژه، سرعت انفجار ماده منفجره، نسبت خرج بر تاخیر، اندیس قابلیت انفجار و آبداری چال، پارامترهای تابع توزیع رزین راملر بعنوان خروجی های مدل پیش بینی شوند . در ادامه مدل تهیه شده به کمک داده های حاصل از آنالیز تصویری،تهیه شده از دو معدن سنگ آهن گل گهر و مس سرچشمه توسط مولفین، و شبکه عصبی – فازی بهینه سازی شده است . نتایج ارزیابی مدل فازی، در مقایسه با مدلهای تحلیلی همبستگی بیشتری را با داده های آنالیز تصویری نشان داده است که قابلیت مدل فازی را در این زمینه به اثبات می رساند

لینک کمکی