مقاله پيش بيني رقت زغال با باطله در روش استخراج جبهه کار طولاني در معادن زغالسنگ کرمان با استفاده از روشهاي تجربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله پيش بيني رقت زغال با باطله در روش استخراج جبهه کار طولاني در معادن زغالسنگ کرمان با استفاده از روشهاي تجربي :

تعداد صفحات:7

چکیده:

جهت پیش بینی رقت مواد معدنی با باطله می توان از روشهای تجربی و تحلیل عددی استفاده کرد . روشهای تجربی بر اساس سیستم طبقه بندی ژئومکانیکی پایه ریزی شده اند . از جمله این روشها
روش " نمودار پایداری " و " روش رقت " می باشند . در روش نمودار پایداری پارامترهایی نظیر فاکتور تنش , شاخص کیفیت سنگ , جهت ناپیوستگی , فاکتور ثقل و شعاع هیدرولیکی تعیین کننده
درجه پایداری کمربالا , عمق سنگهای شکسته شده و در نتیجه اختلاط مواد معدنی با باطله محسوب می شوند . در این مقاله اطلاعات و داده های جمع آوری شده از 5 کارگاه جبهه کار طولانی
در منطقه زغالی کرمان با استفاده از روش " نمودار پایداری " مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص شد که کارگاه ها از پتانسیل ناپایداری برخوردار هستند و میزان ریزش کمربالا و درصد
رقت بترتیب معادل 0/6 متر و %23 می باشد . که این مقدار رقت در مقایسه با مقدار واقعی %3 بیشتر می باشد . این مقدار بیانگر آن است که روشهای تجربی از جمله روش " نمودار پایداری " ابزارهای خوبی جهت تعیین رقت می باشند .

لینک کمکی