مقاله محاسبه ميزان واپاشي در کانال گداخت يون متقارن بار pb در مرتبه M1

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله محاسبه ميزان واپاشي در کانال گداخت يون متقارن بار pb در مرتبه M1 :

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

روح اله قیصری – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
ابوالقاسم عوض پور – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه یاسوج، یاسوج

چکیده:

یکی از دو کانال گداخت هسته ای در یون pd می تواند توسط برهکنش میدان فوتون بررسی شود . .بـر ای حالتهـا ی اسـپ ینی س یـ ستم ) pd بـا ) L=0 ، ابتـدا بـا ( را بدست آورده و سپس متناسب با آن میزان واپاشـی گامـایی تـراز پا یـ ه شـبه M1) بکارگیری تابع موج فضایی جدید برای سیستم سه جسمی، عنصر ماتریسی گذار هسته را محاسبه می کنیم .

لینک کمکی