مقاله محاسبه ي سطح مقطع ديفرانسيلي تهييج اتمي در برخورد يونهاي پر انرژي با اتم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله محاسبه ي سطح مقطع ديفرانسيلي تهييج اتمي در برخورد يونهاي پر انرژي با اتم :

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

رضا فتحی – گروه فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ایران
محمدآقا بلوریزاده – گروه فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ایران
ابراهیم قنبری عدیوی – دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد ایران

چکیده:

در این کار با استفاده از روش پراکندگی های سه جسمی با رهیافت فادیف سطح مقطع دیفرانسیلی در کانال تهییج برای اتم هیدروژن در برخورد با پروتونهای فرودی با انرژی 1 MeV و بالاتر به صورت تابعی از زاویه ی پراکندگی ذره ی فرودی به روش عددی محاسبه شد . به این منظور دامنه ای مرتبه ی اول پراکندگی و سطح مقطع دیفرانسیلی بر حسب زاویه ی پراکندگی ذره ی فرودی محاسبه گردید . در محاسبات مورد نظر برهم کنش ها کولمبی در نظر گرفته شده و از ماتریس های گذار مربوط به این نوع برهم کنش استفاده گردید . در نهایت محاسبات سطح مقطع دیفرانسیلی با روش های تجربی و تئوری موجود مقایسه شد

لینک کمکی