مقاله پيشنهاد مدل رياضي شاخه صعودي منحني رفتاري توده سنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله پيشنهاد مدل رياضي شاخه صعودي منحني رفتاري توده سنگ :

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

وحید معاذاللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
رضا رحمان نژاد – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

چکیده:

منحنی واکنش زمین در روش همگرایی – همجواری کاهش فشار حائل بندی تحت هر نوع قانون رفتاری برای زمین، را با افزایش تغییر مکان شعاعی نشان می دهد . به عبارت دیگر، حائل بندی که
با تأخیر کمتری نصب می شود، الزاما بایستی سنگینتر از حائل بندی باشد که با تأخیر بیشتری نصب می شود . این در حالیست که به تجربه ثابت شده که یک حائل بندی سبک که به سرعت نصب شده می تواند مؤثرتر باشد و اگر به زمین اجازه همگرایی زیادی داده شود، بایستی از حائل بندی سنگینتری استفاده کرد . به عبارت دیگر، در عمل با افزایش جابجایی، پس از مقدار حدی، فشار وارد بر حائل بندی نیز افزایش می یابد . در تحقیق حاضر جهت منظور نمودن وضعیت فوق الذکر در روش همگرایی – همجواری، مدل پلاستیک سخت با مدل رفتاری زمین ارائه شده توسط Carranza-Torres & Fairhurst ترکیب شده است . در مدل پیشنهادی، منحنی واکنش زمین علاوه بر قسمتهای الاستیک و پلاستیک شامل بخش دیگری نیز می باشد که در آن فشار وارد بر حائل با ازدیاد جابجایی افزایش می یابد ( شاخه صعودی منحنی واکنش زمین ). این مدل همچنین امکان تخمین حداقل فشار حائل بندی را نیز میسر می سازد .

لینک کمکی