مقاله ارزيابي گلخانه اي برهمکنش دو نوع ورمي کمپوست و نيتروژن بر برخي خواص شيميايي خاک زير کشت ذرت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله ارزيابي گلخانه اي برهمکنش دو نوع ورمي کمپوست و نيتروژن بر برخي خواص شيميايي خاک زير کشت ذرت :

تعداد صفحات:2

چکیده:

روزانه هزران تن زباله شهری و ضایعات کشاورزی در ایران تولید می گردد، اگر این مقدار مواد در طبیعت به حال خود رها گردد، می تواند سبب آلودگی محیط زیست شود . با تبدیل ضایعات آلی به کمپوست ضمن جلوگیری از آلودگی محیط زیست می توان میزان ماده آلی خاک را افزایش داد ).1) تولید ورمی کپوست، با استفاده از انواع خاصی از کرم های خاکی است که می توانند مواد زائد و آلوده کننده موجود در محیط را به کود آلی با کیفیت ممتاز تبدیل کنند ).4) عوامل طبیعی و مدیریتی از دلایل موثر در پایین بودن میزان ماده آلی در خاک های زراعی ایران است . در بیش از 60 درصد خاک های زراعی ایران میزان ماده آلی کمتر از یک درصد و در بخش قابل توجهی از آنها کمتر از نیم درصد است .
به دلیل این که معمولا استفاده از کمپوست یا سایر مواد آلی به تنهایی قادر با تامین نیترو ن مورد نیاز گیاه نیست، افزودن کود های شیمیایی نیتروژنی به کمپوست ضروری استبدیهی است با مصرف توام ورمی کمپوست و کود های شیمیایی می توان مقدار مصرف کود های شیمیایی را کاهش داد . در ضمن افزودن مواد آلی به خاک سبب کاهش آلودگی محیط زیست و افزایش فعالیت ریز جانوران خاک می شود
با توجه به این که بیشتر خاک های استان فارس دچار فقر ماده آلی و کمبود نیتروژن می باشد و با عنایت به بالا بودن نیاز ذرت به نیتروژن، این پژوهش برای بررسی تاثیر کاربرد ورمی کمپوست همراه با کود شیمیایی نیتروژنی در خاک تحت کشت ذرت مورد مطالعه قرار گرفت . همچنین تاثیر ورمی کمپوست در افزایش قابلیت استفاده سایر عناصر غذایی خاک برای گیاه ذرت Zea mays L. مورد بررسی قرار گرفت .

لینک کمکی