مقاله تاثير تنش هاي برجا بر مکانيسم گسيختگي چاه هاي نفتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تاثير تنش هاي برجا بر مکانيسم گسيختگي چاه هاي نفتي :

تعداد صفحات:7

چکیده:

شناخت تأثیر تنشهای برجا بر روی مکانیسم گسیختگی دیواره چاه های نفتی، از اهمیت خاصی برخوردارست . با توجه به هندسه چاه، تنشهای مؤثر وارد بر دیواره چاه و فشار سیال حفاری،
گسیختگی های بوجود آمده در دیواره چاه های نفتی را میتوان از نظر مکانیسم، به دو گروه اصلی برشی و کششی تقسیم نمود . در این مقاله، تنشهای برجا، در اطراف چاه مورد مطالعه که در یکی از میادین جنوب غربی ایران واقع است، تخمین زده شد و با استفاده از کد کامپیوتری نوشته شده، مکانیسم گسیختگی آن در اعماق مختلف، مورد تحلیل قرار گرفت . با توجه به معیارهای گسیختگی
برشی و کششی بدست آمده، برای هر یک از این گسیختگی ها، فشار بهینه گل حفاری برای اعماق مختلف بدست آمد که با اعمال این فشار، دیواره چاه مورد مطالعه پایدار بود

لینک کمکی