مقاله تاثير تنش هاي برجا بر مکانيسم گسيختگي چاه هاي نفتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير تنش هاي برجا بر مکانيسم گسيختگي چاه هاي نفتي :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

امید دلارام – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وامق رسولی – عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده معدن، متالورژی و نفت

چکیده:

شناخت تأثیر تنشهای برجا بر روی مکانیسم گسیختگی دیواره چاه های نفتی، از اهمیت خاصی برخوردارست . با توجه به هندسه چاه، تنشهای مؤثر وارد بر دیواره چاه و فشار سیال حفاری،
گسیختگی های بوجود آمده در دیواره چاه های نفتی را میتوان از نظر مکانیسم، به دو گروه اصلی برشی و کششی تقسیم نمود . در این مقاله، تنشهای برجا، در اطراف چاه مورد مطالعه که در یکی از میادین جنوب غربی ایران واقع است، تخمین زده شد و با استفاده از کد کامپیوتری نوشته شده، مکانیسم گسیختگی آن در اعماق مختلف، مورد تحلیل قرار گرفت . با توجه به معیارهای گسیختگی
برشی و کششی بدست آمده، برای هر یک از این گسیختگی ها، فشار بهینه گل حفاری برای اعماق مختلف بدست آمد که با اعمال این فشار، دیواره چاه مورد مطالعه پایدار بود

لینک کمکی