مقاله مشاهده حلقه هاي پراش در ميدانهاي دور و اندازه گيري پاسخهاي غيرخطي با استفاده از تغييرات شعاعي در اسيد آبي 9

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله مشاهده حلقه هاي پراش در ميدانهاي دور و اندازه گيري پاسخهاي غيرخطي با استفاده از تغييرات شعاعي در اسيد آبي 9 :

تعداد صفحات:5

چکیده:

در این مقاله، پاسخهای غیرخطی اسید آبی 9 به چندین روش و در غلظتهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است . این ماده غیرخطی در غلظت 1 mM طرح پراشی در میدانهای دور از خود نشان می دهد که نشاند هنده تغییرات فازی بسیار بزرگ در پرتو لیزر به دلیل عبور از ماده غیرخطی می باشد . از آنجایی کـه تغییـرات فـازی ایجاد شده بزرگتر از است معادلات جاروب – z صادق نیست ، بنابر این پاسخهای غیرخطی را برای <0<2 با استفاده از تغییرات شـعاعی و بـرای2 |0|با مقایسه طرح پراش ایجاد شده در میدان دور و عکسهای گرفته شده توسطCCDبررسی می کنیم

لینک کمکی