مقاله ساخت و بررسي خواص نفوذ ناپذيري فيلم هاي نانوکامپوزيتي اتيلن ونيل استات – پلي اتيلن سنگين – نانورس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ساخت و بررسي خواص نفوذ ناپذيري فيلم هاي نانوکامپوزيتي اتيلن ونيل استات – پلي اتيلن سنگين – نانورس :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا دادفر – گروه پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی ونفت، دانشگاه صنعتی شریف
احمد رمضانی سعادت آبادی – گروه پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی ونفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مااثر افزودن پلی اتیلن سنگین (HDPE) وذرات نانورس به کوپلیمر اتیلن ونیل استات (EVA) رامورد بررسی قرار دادیم . بدین منظور فیلم های نانوکامپوزیتی با 3 ، 5 و 7 درصد وزنی نانورس و 5 ، 10 و 20 درصد وزنی HDPE به دو روش مذاب واستفاده از حلال تهیه شد . در روش حلالی ،آزمایش ها نشان دادکه استفاده ازدوحلال برای پخش کردن ذرات نانورس بهتر از یک حلال است . چگونگی پخش ذرات نانو رس وفاصله بین لایه های رس توسط XRD ومقادیر کریستالینیته نیز توسط DSC مشخص شد . اندازه گیری های XRD وDSC نشان دادکه هنگامی که مقدار نانورس افزایش می یابد ( تا 5 درصد ) خواص نفوذناپذیری بهبود می یابد . علاوه براین با افزایش HDPE ،به دلیل افزایش کریستالینیته خواص نفوذناپذیری افزایش پیدا می کند .

لینک کمکی