مقاله مقايسه خصوصيات خاک در دو منطقه تحت چراي طبيعي و تخريب يافته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله مقايسه خصوصيات خاک در دو منطقه تحت چراي طبيعي و تخريب يافته :

تعداد صفحات:2

چکیده:

شناخت و آگاهی از تأثیر متقابل عوامل زنده و غیر زنده اکوسیستم های مرتعی به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی مراتع ضروری است . بدون شک خاک و گیاه دو عنصر اصلی این اکوسیستم ها محسوب شده، بطوریکه هر گونه تغییر در هر یک از آنها، واکنش دیگری را به دنبال خواهد داشت [.3] امروزه به دلیل برداشتهای بی رویه و غیر اصولی از پوشش گیاهی مراتع، شاهد تخریب و تبدیل کم ی و کیفی این منابع هستیم که با توجه به ثبات بیشتر خاک نسبت به پوشش گیاهی، معمولاً با یک تأخیر زمانی، تغییر خصوصیات خاک را در پی دارد [8] ، بنابراین، آگاهی از روابط موجود بین خاک، پوشش گیاهی، دام و انسان در اعمال مدیریت صحیح و اتخاذ روش های اصولی بهره برداری از مراتع ضروری می باشد . این تحقیق در همین راستا و جهت مقایسه
خصوصیات خاک در دو مرتع تخریب یافته و تحت چرای طبیعی و بررسی تأثیر شدت بهره برداری از پوشش گیاهی بر خصوصیات خاک در زیر حوزه زارم رود نکا صورت گرفت .

لینک کمکی