مقاله تأثير نيروهاي ناشي از نشت آب زيرزميني بر جابجايي هاي شعاعي اطراف تونل‌ها (مطالعه موردي : تونل انتقال آب کرمان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تأثير نيروهاي ناشي از نشت آب زيرزميني بر جابجايي هاي شعاعي اطراف تونل‌ها (مطالعه موردي : تونل انتقال آب کرمان) :

تعداد صفحات:7

چکیده:

یکی از مسائل مهم در پایداری فضاهای زیرزمینی عامل آب زیرزمینی می باشد . به طوریکه وقتی یک تونل در زیر سطح آب زیرزمینی حفر می شود، بر اثر نشت آب به داخل تونل، نیروهای نشتی
بر مقاطع عرضی تونل فعال می شوند . این نیروها بر روی تنش های اطراف فضا تأثیر گذاشته ومنجر به تغییر در میدان جابجایی های اطراف تونل می شوند . بر این اساس این نیروها از جمله عوامل موثر در پایداری تونل می باشند و درک عمیق از نقش آب های زیرزمینی، از ملزومات اساسی در طراحی منطقی فضاهای زیرزمینی می باشد . تونل انتقال آب کرمان، با ارتفاع روباره
متغیر بین 15 تا 1160 متر در استان کرمان واقع شده است که در راستای حفاری آن، تغییرات زیادی در مورفولوژی و ساختار زمین شناسی دیده می شود . همچنین اکثر مقاطع این تونل در
زیر سطح آب زیرزمینی قرار گرفته اند . به این لحاظ در مقاله حاضر، تأثیر نیروهای ناشی از نشت آب زیرزمینی بر رویجابجایی های شعاعی اطراف تونل مذکور، در حالات مختلف بررسی شد . نتایج نشان می دهند که تحت تأثیر وجود آب زیرزمینی، دامنه گسترش جابجایی های شعاعی در جبهه کار و جلوی جبهه کار اطراف تونل، نسبت به حالت خشک افزایش می یابد که باعث کاهش میزان پایداری تونل می شود .

لینک کمکی