مقاله ساخت و بررسي زيست سازگاري نانوکامپوزيت پايه پليکاپرولاکتون فومارات با هدف بازسازي بافت استخواني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ساخت و بررسي زيست سازگاري نانوکامپوزيت پايه پليکاپرولاکتون فومارات با هدف بازسازي بافت استخواني :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

یوسف شفیعیان – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
علیرضا خاوندی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
محمدعلی شکرگذار – انستیتو پاستور ایران، بانک سلولی ایران

چکیده:

ساخت نانوکامپوزیت پلیکاپرولاکتون فومارات / متاکریلیک اسید / هیدروکسی آپاتیت با هدف جایگزینی بافت استخوانی صورت پذیرفت . با استفاده از شبکهای شدن ماکرومر پلیکاپرولاکتون فومارات تحت اثر منومرتک عاملی متاکریلیک اسید، پخت حرارتی نمونههای شامل پلیکاپرولاکتون فومارات با وزن مولکولیهای مختلف و با درصدهای وزنی متفاوت هیدروکسی آپاتیت و متاکریلیک اسید انجام گرفت . به منظور بررسی زیست سازگاری نمونههای کامپوزیتی حاصل، از آزمون بررسی سمیت سلولی MTTاستفادهشد که نتایج مشخص ساخت که افزایش درصد وزنی هیدروکسی آپاتیت و کاهش وزن مولکولی پلیمر تاثیر مستقیم بر افزایش زیست سازگاری نمونههای کامپوزیتی دارد .

لینک کمکی