مقاله مشخصه يابي نانومغناطيس هاي آلياژي Ni100-xCux تهيه شده به روش الکترو انباشت بر سيليکون نوعn

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله مشخصه يابي نانومغناطيس هاي آلياژي Ni100-xCux تهيه شده به روش الکترو انباشت بر سيليکون نوعn :

تعداد صفحات:5

چکیده:

این کار، خواص مغناطیسی لایه های آلیاژی Ni100-xCux تهیه شده به روش الکتروانباشت روی زیرلایه سیلیکون نوع n مورد مطالعه قرار گرفته است . سطح نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) آنالیز شده، نسبت های واقعی نیکل و مس در ترکیب بوسیله آنالیز پرتوهای ایکس این دستگاه (EDS) بدست آمده، با نسبت های اسمی مقایسه گردیده است . منحنی های پسماند مغناطیسی نمونه ها بوسیله مغناطوسنج نیروی گرادیان متناوب (AGFM) رسم گردیده، تغییر خواص مغناطیسی با تغییر مقدار x مورد بررسی قرار گرفته است

لینک کمکی