مقاله تحليل برگشتي و آناليز حساسيت به منظور تعيين  پارامترهاي ژئومکانيکي ترانشه در حال ريزش BTE- سازند هزاردره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تحليل برگشتي و آناليز حساسيت به منظور تعيين  پارامترهاي ژئومکانيکي ترانشه در حال ريزش BTE- سازند هزاردره :

تعداد صفحات:10

چکیده:

بمنظور بررسی پایداری محدوده گسیخته و طراحی نگهداری ترانشه BTE که درسازند هزاردره ایجاد گردیده نیاز به تعین پارامترهای ژئومکانیکی بود . با توجه به تغییر مشخصات ژئومکانیکی از سطح به عمق در ترانشه های با پوشش خاکی و مشکلات مربوط به تعیین مشخصات اصلی سازند توسط روشهای آزمایشگاهی، از روش تحلیل برگشتی استفاده گردید . بر اساس شرایط ترانشه از نظر زمین شناسی و لایه بندی، موقعیت درزه های کششی، وضعیت آبهای زیرزمینی و پوشش گیاهی تحلیل برگشتی جهت تخمین اولیه پارامترهای ژئومکانیکی سازند ( چسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی و ;) انجام و سپس بر اساس روشی، آنالیز حساسیت پارامترهای فوق انجام شد تا دقت پارامترهای ذکر شده کنترل شود . کنترل صحت تحلیل برگشتی نیز به روش عددی تفاضلهای محدود توسط نرم افزار FLAC انجام گرفت .

لینک کمکی