مقاله مطالعه ارسال کوانتومي ماتريس چگالي نمايش پذير P از طريق يک کانال نوفه دار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه ارسال کوانتومي ماتريس چگالي نمايش پذير P از طريق يک کانال نوفه دار :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

مهدی میرزائی – گروه فیزیک دانشگاه اراک ، اراک
سعادت مقیمی منفرد – گروه فیزیک دانشگاه اراک ، اراک

چکیده:

فرآیند ارسال کوانتومی می تواند همانند یک کانال کوانتومی در نظر گرفته شود . در این مقاله آنتروپی دقیق کانال ارسال متغییر پیوسته بررسی شده و وفاداری کانال بدست آمده است

لینک کمکی