مقاله مطالعه ارسال کوانتومي ماتريس چگالي نمايش پذير P از طريق يک کانال نوفه دار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله مطالعه ارسال کوانتومي ماتريس چگالي نمايش پذير P از طريق يک کانال نوفه دار :

تعداد صفحات:5

چکیده:

فرآیند ارسال کوانتومی می تواند همانند یک کانال کوانتومی در نظر گرفته شود . در این مقاله آنتروپی دقیق کانال ارسال متغییر پیوسته بررسی شده و وفاداری کانال بدست آمده است

لینک کمکی