مقاله تحليل پايداري بلوکهاي سنگي به روش استرئوگرافي مايل، مورد مطالعاتي: ايستگاه خوابگاه – متروي اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تحليل پايداري بلوکهاي سنگي به روش استرئوگرافي مايل، مورد مطالعاتي: ايستگاه خوابگاه – متروي اصفهان :

تعداد صفحات:7

چکیده:

پایداری توده سنگهای ناپیوسته، که در رویه های آزادFree face همانند شیروانی های سنگی و حفاری های زیرزمینی رخنمون دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است . در بسیاری از مواردایداری این توده سنگ هاتوسط ویژگی هائی نظیر مختصات هندسی و مقاومت ناپیوستگی های گسترش یافته در آنها کنترل می شود . در این مقاله پایداری توده سنگ های محدوده ورودی ایستگاه خوابگاه در متروی اصفهان مورد نظر بود . ابتدا ناپیوستگی های حاصل از برداشت گمانه های حفاری و برداشتهای حین اجرا در محدوده مذکور مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس امکان لغزش بلوک ها براساس مکانیسم گسیختگی حرکت در فضای آزاد بررسی شد . بدین منظور نرم افزاری به نام ++ IHPC توسط نگارندگان این مقاله نوشته شد . به کمک این نرم افزار، تصاویر استرئوگرافیکی مایل و مثلث های کروی رسم شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . با توجه به تصاویر استرئوگرافیکی مایل، مشخص شد که این تصاویر بر خلاف تصاویر استرئوگرافی افقی کلیه بلوکهای سنگی بالقوه ناپایدار را تشخیص می دهند . همچنین بررسی این تصاویر نشان داد که در دیواره جنوبی احتمال ایجاد بلوک ناپایدار کم و در دیواره شرقی احتمال تشکیل گوه های ناپایدار بیشتر از دیواره غربی می باشد .

لینک کمکی