مقاله تحليل پايداري بلوکهاي سنگي به روش استرئوگرافي مايل، مورد مطالعاتي: ايستگاه خوابگاه – متروي اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تحليل پايداري بلوکهاي سنگي به روش استرئوگرافي مايل، مورد مطالعاتي: ايستگاه خوابگاه – متروي اصفهان :

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

رضا آل خمیس – کارشناس ارشد مکانیک سنگ , مهندسین مشاور ساز بن پژوه
قادر سعادتی – کارشناس ژئوتکنیک , شرکت پل و ساختمان الموت
احسان بهرامی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید کریمی نسب – استادیار , بخش مهندسی معدن , دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پایداری توده سنگهای ناپیوسته، که در رویه های آزادFree face همانند شیروانی های سنگی و حفاری های زیرزمینی رخنمون دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است . در بسیاری از مواردایداری این توده سنگ هاتوسط ویژگی هائی نظیر مختصات هندسی و مقاومت ناپیوستگی های گسترش یافته در آنها کنترل می شود . در این مقاله پایداری توده سنگ های محدوده ورودی ایستگاه خوابگاه در متروی اصفهان مورد نظر بود . ابتدا ناپیوستگی های حاصل از برداشت گمانه های حفاری و برداشتهای حین اجرا در محدوده مذکور مورد بررسی قرار گرفت؛ سپس امکان لغزش بلوک ها براساس مکانیسم گسیختگی حرکت در فضای آزاد بررسی شد . بدین منظور نرم افزاری به نام ++ IHPC توسط نگارندگان این مقاله نوشته شد . به کمک این نرم افزار، تصاویر استرئوگرافیکی مایل و مثلث های کروی رسم شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . با توجه به تصاویر استرئوگرافیکی مایل، مشخص شد که این تصاویر بر خلاف تصاویر استرئوگرافی افقی کلیه بلوکهای سنگی بالقوه ناپایدار را تشخیص می دهند . همچنین بررسی این تصاویر نشان داد که در دیواره جنوبی احتمال ایجاد بلوک ناپایدار کم و در دیواره شرقی احتمال تشکیل گوه های ناپایدار بیشتر از دیواره غربی می باشد .

لینک کمکی